Mini Artist

Mini Artist je projekt, ktorý sa snaží zábavnou formou priviesť deti k umeniu a kreativite.

www.miniartist.sk