Modrotlač Matej Rabada

Značka Modrotlač Matej Rabada sa zameriava na výrobu modrotlače, tradičnej farbiarskej techniky používanej na vzorovanie plátna. Nekopírujeme však len vzory z minulosti, ale do tejto tradičnej techniky vnášame aj súčasné prvky a vlastný dizajn, pričom ale dbáme na dodržiavanie tradičného technologického postupu. Okrem samotného metrového textilu realizujeme aj hotové produkty z poctivo vyrobenej modrotlače.

Modrotlač Matej Rabada