OZ BRaK

Cieľom projektu je podpora a propagácia originálnej knižnej tvorby a jej zmysluplné prepájanie s inými kreatívnymi oblasťami a umeleckými žánrami prostredníctvom série podujatí, dramaturgicky a koncepčne spojených pod
hlavičkou Bratislavského knižného festivalu BRaK a jeho vydavateľskej činnosti.

WEB