Pán Králiček

Pán Králiček Vám predáva kávu na pojazdných kaviarňach v Bratislave.

Pre všetkých milovníkov kávy.

www.facebook.com/pankralicek.sk