Pangea Boards

Náš svet je naša inšpirácia. Nutnosť tvoriť plynie z doby v ktorej žijeme. Doby plnej kontrastov, absurdity a gýču. Buďme rebelmi doby a ukážme svoj nesúhlas humorom a provokáciou. Všetci sme z jednej zeme, na jednej palube, z jedného prakontinentu, ktorý sa rozdelil na časti a ľudia to zobrali príliš vážne.

www.pangeaboards.com