Pole25, komprimovaný rákos

Pole25 sa zaoberá lokálnym materiálom rákos v trojuholníku Česko-Slovensko-Rakúsko. Záujmové okruhy: tepelná izolácia, nábytok, experiment. Na Urban Market prináša tému Nábytok. Východzí polotovar – vysoko hustené rákosové panely – sú manipulované do požadovaných tvarov a foriem lámaním/ rezaním/ spájaním/ brúsením. Všetky nábytky sú samonosné, podiel rákosu min.95%, spájacie kolíky (drevo) max.4%, drôt cca 1%.

Pole25, komprimovaný rákos