Relu

Esenciou mestských doplnkov značky RELU je ich paralela so ženskou dušou, ktorá je zdanlivo krehká – rovnako ako papier, v skutočnosti však velmi silná a odolná. Rovnako ako papier, z ktorého sú doplnky – formou upcyklácie sáčkov od potravín – vyrobené.  

Značka sa opiera o filozofiu ZERO WASTE, prostredníctvom ktorej svojich zákazníkov inšpiruje a motivuje k prevencii vzniku odpadu a ich ďaľšiemu využitiu. Dovoľuje svojím nositeľom prejaviť svoj názor a ísť svojou cestou. Aktuálne je značka rozšírena o kolekciu Relu leather, ktorá je vytvorená z recyklovaných kožených búnd.

WEB