Reserve 07

Pred niekoľkými mesiacmi sa na Mikulášskej 29 v Bratislave otvoril nový priestor. Profiluje sa ako Urban Gallery Shop a pôsobí pod známym názvom Reserve 07. Pre neznalých veci, za brandom R07 stojí stará bratislavská crew, ktorá bola a je aktívna vo videoprodukcii nielen pre hiphopové skupiny zo Slovenska, ale aj zo zahraničia (viac na: www.reserve07.sk). Členovia R07 sú známi aj vo sfére graffiti artu, veď medzi nich patria zvučné mená ako Scuott, Wolf, Maska a mnoho ďalších. Crew pôsobiaca v spomínanom priestore R07 si chce podporovať umelcov pohybujúcich sa v oblasti graffiti art, comicsov, designu, ale aj v hudobnom dianí. Chce poukázať na kvalitu u nás a vo svete, kde sa za posledné desaťročie stal urban art fenoménom doby a výtvarného umenia.

www.facebook.com/reserve07com

kategória: doplnky