Retart

Retart je nezávislý slovenský label, prezentujúci súčasných výtvarných umelcov a ich výtvarné diela cez funkčné produkty.

Takýmto spôsobom chce posúvať autorské práce na nové miesta a dostavať ich do konfrontácie s novými ľuďmi. Prepája umenie s vecami každodennej potreby. Sprostredkúva takto vyššiu kultúru a robí ju dostupnou nie len pre galérie, ale i pre bežných ľudí v rámci produktu. Takto napomáha jej šíreniu a chápaniu. Retart nemá tendencie vytvárať masovú produkciu, ale dbá na osobitý autorský prínos. Každý produkt má vlastný príbeh a svoju dušu.

www.retart.sk

kategória: dizajn