Retart

Retart je nezávislá Slovenská značka, prezentujúca súčasných výtvarných umelcov a ich výtvarné diela cez funkčné produkty.

Značka Retart je určená pre široký okruh ľudí bez ohraničenia veku, národnosti či pohlavia. Rozhodujúcou vlastnosťou je vášeň pre súčasné umenie a jeho presahov do produktovej sféry. Doprajte si aj Vy kúsok umenia na každý deň!

www.retart.sk