si.li.ceramics

 Linda Viková a Simona Janišová sú absolventky ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V spoločnom ateliéri vzniká ich individuálna tvorba, ale aj kooperácia pod názvom si.li. Táto značka spája dva rozdielne prístupy k jednému materiálu a je špecializovaná hlavne na navrhovanie a tvorbu autorskej úžitkovej keramiky a porcelánu.  

www.siliceramics.com