SnowMouse publishing

Vydavateľstvo sa zameriava na klasické diela slovenskej i svetovej literatúry, snaží sa vdýchnuť nový život kvalitným dielam, ktoré slovenskému čitateľovi v ponuke kníhkupectiev chýbajú.

www.snowmousepub.com