Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

Spojená škola na Tokajíckej ulici je výnimočná svojou skladbou umeleckých odborov. Návštevníkom Uban Marketu prezentuje svoje odbory, ktoré ponúka absolventom deviatych ročníkov. Kreativita je hlavným mottom školy. Prinášame práce žiakov oborov odevný dizajn, reklamná tvorba, tvorba nábytku a interiéru. Súčasne prezentujeme pripravovaný nový odbor dizajn interiéru.       

www.tokajicka.sk