Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava

„Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva pripravuje študentov v študijných odboroch: maskérska tvorba, odevný dizajn – kostýmová tvorba, maľba – grafika – tvorba divadelnej a filmovej scény, animovaná tvorba, dizajn šperku, obrazová a zvuková tvorba a masmediálna tvorba. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Škola je jediným a komplexným centrom scénického umeleckého vzdelávania na Slovensku. Je držiteľom certifikácie International Education Society London – škola dosahujúca dlhodobo vynikajúce výsledky, rating BB + . Medzi zvučné mená absolventov školy patria napr. Fero Mikloško, Veronika Hložníková, Vladimár Hambálek, Lenka Šoóšová, Tomáš Vida, Juraj Kuchárek, Michal Nemtuda. Záujem o absolventov školy majú divadlá, televízne štúdiá, reklamné agentúry, firmy tvoriace animované filmy a celý kreatívny priemysel.“

www.zsssvba.sk