Studio ES

RAKU keramika – technika, ktorá spája prácu ľudských rúk so silou živlov.  Snažím sa vyrábať veci tak, aby vyzerali ako keby ich vytvorila samotná príroda. Svojou tvorbou chcem sprostredkovať ľuďom kontakt s kreatívnou silou prírody v každodennosti.

WEB