Tyformy

Tyformy je mladé nezávislé štúdio, ktoré sa zameriava na tvorbu predmetov prevažne z porcelánu. Vytvárané predmety sa pohybujú na pomedzí voľného a úžitkového umenia. Na diváka či zákazníka tak môžu pôsobiť, že zabudne ku čomu majú slúžiť. Repertoár štúdia siaha od šperkov cez úžitkový porcelán až po veľké exteriérové plastiky. Ich hlavnou inšpiráciu je príroda, jéj tvary či deje, ktoré v nej prebiehajú. Niektoré objekty vznikajú v ateliéri, iné priamo v teréne pre danú lokalitu.

Pre tých, čo majú radi netradičné predmety.

www.tyformy.cz