tyformy

Baví ma robiť veci len tak, že sú krásne. Najprv musí prísť myšlienka a potom neskôr hľadám estetickú formu. Viac než dizajnérka sa cítim ako umelkyňa. Vždy čakám, ako moja práca dopadne. Mnohokrát potom dohľadávam výsledný tvar, prichádzajú nové myšlienky. Veľa pracujem s princípom náhody, estetiku formujem podľa toho, čo je mi blízke. Preto sú moje veci rozpoznateľné. Všetky predmety prechádzajú mojimi rukami. Vlastný unikátny rukopis je pre mňa veľmi dôležitý.

tyformy