tyformy

Na Urban Markete predstavíme niekoľko vybraných kolekcií a jednu novú. 

Kolekcia Dekopr se vyznačuje svojimi jednoduchými tvarmi a originálnym zdobením. Pavla pri tejto kolekcii tentokrát kombinuje prístup keramiky a grafiky, kedy zdobenie vytvára rytím podobne ako u grafickej techniky linoryt. Ide teda o výrobu akéhosi negatívu, kedy sa finálna podoba zdobenia ukáže až pri vyberaní výrobku z formy. Namiesto rytia do porcelánu tak vzniká dekor priamo rytím do sádrových foriem. Jednoduché „sedliacke“ tvary tak zdobia vzory pripomínajúce zasnežené popadané ihličie.

Kolekcia „Čarodivlý les“ vypovedá o hľadání vlastnej identity a jej sile, o ženskej prirodzenosti. Je mnohovrstevnatou výpoveďou o súčasnej potrebe človeka hľadať a nachádzať v neprehľadnej a roztrieštenej dobe pevné body.

Kolekcia šperkov „Duchess“, „Circle“, „Flóra“ a „Zahrádkářův rok“

WEB