Yo_Soy

Yo_Soy tvoří šperky. Vnímá je jako možnost dotváření osobnosti nositelky, její identity. Yo_Soy má ráda jednoduchost, ale víc než chladná čistota je jí bližší jemná poetičnost nebo materiálová exprese. Kolekce minulé a současné se vzájemně propojují a na sebe odkazují – jedná se o neukončený proces hledání, návratů a nových spojení.
Aktuálně v kolekci Amulets // Hearts zkoumá šperk i ve své symbolické funkci talismanu a jeho osobní význam pro nositele. V kolekci Fragmenty si hraje s motivy celku rozloženého na jednotlivé úlomky – asociující fragmenty obrazů, vzpomínek, naší identity.

Yo Soy