yo_soy

Šperk vnímam ako objekt, ktorý nás dotvára, podtrhne našu osobnosť. Čistá, nekomplikovaná forma dává vyniknúť osobnosť nositeľky i samotnému šperku. Na počiatku je hra s materiálmi – ich tvarovaním, vrstvením, presvataním, kontrastmi – to je následne alfou a omegou výsledného efektu.