05. 03. 2018

Registrácia: Urban Market 2018 (Spring Edition)

Spúšťame registráciu na jarné vydanie Urban Marketu. Buď aj ty súčasťou našej oslavy dizajnu, módy, hudby, súčasných trendov a životného štýlu ale hlavne dobrej a kreatívnej nálady.

Registrácia končí: 15. 04. 2018
Registračný link: FORMULÁR
Registračné podmienky a ostatné dokumenty na stiahnutie: PODMIENKY a DOKUMENTY

Registrácia nie je určená pre gastro predajcov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@urbanmarket.sk.

Urban Market 2018 (Spring Edition)
Dátum konania podujatia: 01. – 03. 06. 2018
Miesto konania podujatia: Fakulta architektúry STU, Bratislava
Urban Market je popredným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája živý dizajnérsky trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý kultúrny program, edukačné aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste. V roku 2018 budeme prezentovať a spájať komunitu tvorivých ľudí už deväť rokov. Jarná edícia Urban Marketu sa už tradične uskutoční v rámci bratislavských Dní architektúry a dizajnu (DAAD).

TÉMA: SPOLUPRÁCA
Komerčný trh je v dnešnej dobe hlavne o súťažení a skloňovaní slova konkurencia. Nás však vo svete plnom rozdielností oveľa viac zaujíma zdieľanie nadobudnutých schopností, ktoré má silu prinášať výnimočné výsledky. A práve o tom je spolupráca.

Dnes si už len ťažko predstavíme prácu alebo projekt, ktoré by nevyžadovali nejakú formu spolupráce. Pracovať aspoň s jedným ďalším človekom nás obohacuje o zážitky zo spoločného riešenia problému, zdieľania myšlienok, nápadov a schopností a z neustáleho učenia sa. Spolupráca posilňuje medziľudské vzťahy, zlepšuje pripravenosť na prijímanie iných názorov, riešenie konfliktov, umožňuje viesť vecné diskusie, ako aj schopnosť vystúpiť zo svojej bubliny a pozrieť sa na situácie z viacerých pohľadov. A väčšinou prinesie niečo originálne.

O toto všetko nás obohacuje spolupráca, ktorá bude témou jarného vydania Urban Marketu. Koncepčne sa chceme zamerať hlavne na česko-slovenkú spoluprácu a projekty, ako aj synergický efekt, ktorý spolupráce vo všeobecnosti prinášajú. Keď sa dobré veci spájajú, vedia byt ešte lepšie.

MIESTO KONANIA: FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
Dnešná budova fakulty sa nachádza na Námestí slobody a vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 – 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a budúci architekti sa v nej vzdelávajú až dodnes.

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce.  Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie, v roku 1949.

Fakulta architektúry STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno – spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

Urban Market
Dnes by sme mali viac než v minulosti motivovať mladých ľudí ku kreatívnej tvorbe a umeleckým činnostiam. Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť pre umelcov, módnych návrhárov, autorských šperkárov, produktových dizajnérov, architektov, maliarov, ilustrátorov, či vydavateľov vystavovať, osobne prezentovať a ponúkať vlastnú tvorbu v netradičnom priestore priamo širšej verejnosti. Snažíme sa priblížiť návštevníkom súčasnú slovenskú profesionálnu umeleckú tvorbu. Vytvárame komunitný trh s nezávislou módou, dizajnom, umením a kreatívnou tvorbou. Propagujeme lokálne projekty a umelcov ako aj súčasné umenia a vzdelávanie sa v tejto oblasti (dizajn, móda, architektúra a iné). Chceme umožniť stretávanie autorov, umelcov, či laikov, aby si navzájom vymieňali skúsenosti, postrehy, či zručnosti. Je dôležité cez osobné stretnutia sprostredkovať mestskú kultúru a umenie vznikajúce zdola a hlavne spoločne „zdieľať“. Urban Market je o reálnych stretnutiach a zdieľaní jedného priestoru v jednom čase spolu s množstvom zaujímavých, inšpiratívnych a kreatívnych ľudí. Urban Market je v našom prostredí unikátnym projektom, vďaka ktorému dostáva potrebný priestor súčasná umelecká, dizajnérska a kreatívna scéna na svoju prezentáciu širokej (i profesionálnej) verejnosti. Návštevníci tu môžu nájsť a podporiť lokálnu tvorbu v jej ďalšom raste. Súčasťou je aj pestrý kultúrny program a vzdelávacie aktivity, do ktorých sa snažíme zapájať všetkých návštevníkov podujatia vrátane rodín s deťmi. Našou ambíciou je byť alternatívou ku „komerčne“ orientovaným mestským trhom a veľkému množstvu rôznych tzv. handmade trhov. Zámerom Urban Marketu je totiž primárne podpora kvalitného kreatívneho priemyslu a dizajnérskej tvorby. Veríme, že aj kreatívna tvorba a umenie prispievajú k vyššej kvalite života v našom regióne.