03. 08. 2019

RUDO – kultový slovenský komiks

RUDO je nenapraviteľný cynik nápadne pripomínajúci tvorbu raného Woodyho Allena. Komiksové poviedky kolísajú na hranici absurdna, existencializmu a humoru čierneho ako uhol. Nevyhýba sa ani veľkým filozofickým otázkam, o čom svedčia názvy kapitol ako: O zmysle života, Evolučná výhoda, Pravda o Ježišovi Kristovi, Nepríjemnosť na štyri: Smrť. Ale odpovede na základné otázky o (ne)zmysle života, vesmíru a vôbec podáva s originálnou ľahkosťou.


RUDO – kultový slovenský komiks
Hostia: Daniel Majling
Moderuje: Fero Malík
Organizuje: literarnyklub.sk
Deň | Čas: Sobota (10.8.) | 20:30
Miesto: Rádio_FM Urban Market Hangárna Grape Festivale


Daniel Majling 
Daniel Majling (1980), po absolvovaní VŠMU pôsobil ako dramaturg v Divadle Andreja Bagara v Nitre, od septembra 2014 je v Činohre Slovenského národného divadla. Je autorom viacerých dramatizácií ruských klasikov, získal viacero divadelných ocenení. Je tvorcom komiksov Rudo a Zóna a napísal knihu Ruzká klazika, ktorá sa dostala do finále súťaže Anasoft litera.


Medzi hlavné aktivity literarnyklub.sk patrí: Literárny stan Pohoda, Literárne kluby nielen v KC Dunaj, ale aj v kultúrnych centrách na celom Slovensku. OZ je takisto spoluorganizátorom literárnych súťaží Poviedka, hlavným organizátorom medzinárodnej súťaže Básne a BRaKu – Bratislavského knižného festivalu. Spolupracuje s Literárnym informačným centrom, Slovenskými inštitútmi v zahraničí, s katedrami slovakistiky v celej Európe a s radou rešpektovaných literárnych a vzdelávacích inštitúcií, univerzít a knižníc.