23. 05. 2019

Spolupráca s DAAD a Fakultou architektúry STU čerstvé ovocie prináša

Je to tak. 10. rokov oslavuje nie len Urbna Market ale aj DAAD. Dni architektúry a dizajnu, teda festival DAAD tento rok uzavrie prvú dekádu svojej existencie. Počas uplynulých rokov vždy prinášal inšpiratívne pohľady na súčasnú zahraničnú a domácu architektonickú aj dizajnérsku scénu a v tomto predsavzatí bude pokračovať aj v aktuálnom ročníku. V kreatívnej branži je otváranie horizontov nevyhnutnou súčasťou profesionálneho rastu, najmä ak ide o autentický kontakt s medzinárodne rešpektovanými osobnosťami. A festival DAAD je v tomto smere naozaj výnimočnou udalosťou.

Fakulta architektúry STU síce jubileum neoslavuje, no nie len pre Urban Market je dôležitým partnerom. Svojím širokým pôsobením šíri kultúrno – spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

Dnes si už len ťažko predstavíme prácu alebo projekt, ktoré by nevyžadovali nejakú formu spolupráce. Pracovať aspoň s jedným ďalším človekom nás obohacuje o zážitky zo spoločného riešenia problému, zdieľania myšlienok, nápadov a schopností a z neustáleho učenia sa. Spolupráca posilňuje medziľudské vzťahy, zlepšuje pripravenosť na prijímanie iných názorov, riešenie konfliktov, umožňuje viesť vecné diskusie, ako aj schopnosť vystúpiť zo svojej bubliny a pozrieť sa na situácie z viacerých pohľadov. A väčšinou prinesie niečo originálne.

Spolupráca troch subjektov – univerzity, festivalu a lokálneho marketu, ktorých spája kvalitný dizajn a architektúra, prináša svoje ovocie. Toto čerstvé ovocie vám ponúkneme už 31.5.2019 počas Urban Marketu.


16:00 | dj set | Bass(t)art
Selecta Bass(t)art z Trenchtownu alebo architekt Juraj “Serwo” Hubinský z rovnomenného ateliéru odštartuje piatkový program plný architektúry a dobrej hudby svojou slnečnou tanečnou karibskou selekciou dancehallu a reggae.


17:30 | diskusia | UČITEĽ A ŽIAK: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (Dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave), doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD. (Rektorka VŠVU v Bratislave), Doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. (bývalý dekan Fakulty umení TU v Košiciach)
Na Slovensku máme tri inštitúcie, ktoré profesijne pripravujú nové generácie architektov a dizajnérov. Ako budujú svoje dobré meno, ale aj zmysluplný vzťah medzi pedagógom a študentom? Aj o tom sú úvahy troch popredných predstaviteľov našich alma mater.   

V školstve sa na vysokých postoch pomerne nedávno udiali zmeny. Fakulta architektúry STU má nového dekana a VŠVU už nemá rektora, ale rektorku. Treťou akademickou pôdou je košická Katedra architektúry na Fakulte umení TU, ktorá má takisto vlastnú predstavu o koncepcii vzdelávania. Zaujímalo nás, v čom dôležité postavy týchto škôl vidia zmysel ich pôsobnosti, na čo sa chcú v najbližšom období sústrediť, ale aj akú váhu pripisujú charizme pedagóga a jeho schopnosti ovplyvniť odborné a osobnostné zrenie študentov.


19:00 | prednáška | WOVEN (SK): Anna Cséfalvay, Danica Pišteková, Marianna Maczová, Veronika Michalíková
Kvarteto WOVEN tvoria architekty Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková a Veronika Michalíková. Myšlienka ich spolupráce dozrela v roku 2010, kedy sa stretli ako študentky architektúry na VŠVU v Bratislave. Venujú sa architektúre, galerijným inštaláciám a výstavným koncepciám, ako aj organizovaniu workshopov. Tým najznámejším je 1:1, ktorý je určený śtudentom architektúry a je zameraný na site-specific projektovanie a stavbu drevených konštrukcií v mierke 1:1. Projekty WOVEN sa často prekrývajú s inýmmi médiami ako sú textil, poézia, umenie alebo nové technológie. Spája ich spoločný záujem skúmať rôznorodé východiská, prekračovať zaužívané hranice architektúry a objavovať jej nekonvenčné interpretácie.


19:30 | prednáška | MUOTO (FR): Gilles Delalex, Yves Moreau
MUOTO je architektonická kancelária so sídlom v Paríži, ktorú v roku 2003 založili Gilles Delalex a Yves Moreau. Jej aktivity zahŕňajú oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a vedeckého výskumu. Muoto znamená po fínsky hmota. Práce štúdia Muoto často obsahujú minimalistické štruktúry zo surových materiálov ako prostriedok ku spojeniu rôznorodých aktivít a takisto zlučujú hospodárske a estetické otázky. Vertikálna rozmanitosť ako vyjadrenie pomerov medzi budovami a mestom je opakujúcim sa prvkom v projektoch štúdia. Muoto získalo množstvo cien, ako sú napríklad Holcim Awards 2014, Equerre d’Argent 2016 a Bauwelt 2017. | www.studiomuoto.com


21:00 | prednáška | Marva Griffin (IT)
Marva Griffin, tvorkyňa najväčšieho svetového veľtrhu dizajnu je otvorenou podporovateľkou neobjavených dizajnérov. Známa mentorka mladých a začínajúcich tvorcov je zakladateľkou a kurátorkou SaloneSatellite, výstavného priestoru v rámci najväčšieho svetového veľtrhu nábytku Salone del Mobile v Miláne. SaloneSatellite sa stal bezkonkurenčným odrazovým mostíkom pre mladé talenty dizajnu a spojením s kľúčovými postavami priemyslu. Marvin projekt je neopakovateľným podujatím pre milovníkov dizajnu a zabúdať nesmieme ani na Luminaire. Bol na úspešnom začiatku kariéry niekoľkých mien domáceho dizajnu ako sú Oki Sato / Nendo, Studio Juju, Nao Tamura, Ini Archibong, Poetic Lab a iní. V rámci jeho 19. vydania vyše 700 študentov dizajnu predstavilo svoje prototypy. Ocenenie Designreport sa udeľuje autorom s mimoriadne sľubnými predpokladmi. Medzi víťazmi boli tento rok Vittorio Venezia a čestné uznanie získal David Lehmann.


22:00 | koncert | Lannne
Lannne je nový hudobný projekt producent a gitaristu Juraja Petáka, ktorého môžete poznať tiež z formácie Purist. Lannne spája gitarové linky a spev s hip-hopovým groovom a na Urban Markete pokrstí svoje debutové EP s názvom NNN. Na tom nájdete prvé dva zverejnené single, Beginning a Bad Manners, ako aj ďalšie tri skladby.


výstava | 135 STATOČNÝCH: Výstava študentov FA STU (diplomové práce za obdobie 2018/2019)
Fakulta architektúry STU v Bratislave posiela tento rok do sveta 114 architektov a 21 dizajnérov, ktorí získali absolventský titul v akademickom roku 2018/19. Výstava absolventských prác bude vo vstupnom foyer do 28. mája 2019 do 20:00 hod. Nasledovať budú verejné obhajoby diplomových projektov v dňoch 29. – 30. mája. Počas Urban Marketu od 31. mája do 2. júna môžu návštevníci vidieť najlepšie diplomovky nominované na Cenu profesora Lacka. Rôznorodosť zadávaných tém je veľmi bohatá, nájdeme medzi nimi napríklad návrhy mestských polyfunkčných komplexov, zimného prístavu či novej ambasády Českej republiky v Adis Abebe.

„Každý rok sa s nadšením pozerám na tvorbu našich študentov a na témy, ktoré si vyberú. V tomto roku to bude skutočne veľmi pestré. Od nadčasovej architektúry, zaujímavých urbanistických a krajinárskych návrhov, budúcnosti mobility, cez solárne automobily, až po edukačné hračky – návštevníci prieskumu sa skutočne majú na čo tešiť. Ak by som mal záujemcov pozvať na niečo konkrétne, tak ich pozvem na nekonvenčné myslenie, kreativitu, vynaliezavosť a zmysel pre krásu – to všetko sú nesporne vlastnosti, ktoré architekti a dizajnéri potrebujú na to, aby svoju prácu mohli robiť dobre. A ja verím, že sme ich to správne naučili,“ hovorí dekan Fakulty architektúry STU, profesor Pavel Gregor.


výstava | DETI A ARCHITEKTÚRA: Moja zelená škola (výstava detských víťazných prác základných škôl)
OZ EUROARCH a vydavateľstvo EUROSTAV sa už päť rokov venujú osvetovému projektu Deti a architektúra a s entuziazmom dopĺňajú medzery v učebných osnovách, ktoré súčasnú architektúru, či už svetovú alebo domácu, zatiaľ nepovažujú za natoľko dôležitú kultúrnu oblasť, aby sa o nej na školách vyučovalo aspoň okrajovo. Cieľom je šíriť povedomie o kvalitnej slovenskej architektúre, a to nielen medzi deťmi, ale aj učiteľmi. Naposledy bol e-learningový kurz zameraný na zelené budovy a zelené mestá, v ktorom sa deti učili, prečo je potrebné chrániť životné prostredie a prečo architekti po celom svete navrhujú zelené budovy a z miest sa stávajú zelené mestá. Do projektu sa zapojilo vyše 5000 žiakov piatych a šiestych ročníkov z viac ako 90 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Deti prostredníctvom kurzu získali informácie o najzelenších budovách na Slovensku aj vo svete a dozvedeli sa, ako fungujú. Vyvrcholením kurzu bolo zadanie pre výtvarnú prácu na tému „Moja zelená škola.“ Odborná porota vybrala tie najkrajšie diela a ocenila 20 detských autorov. Výstava ocenených „návrhov“ v rámci Opendesignstudia na Fakulte architektúry STU vytvára pomyselný most do budúcnosti, kedy sa možno nejeden z malých fanúšikov architektúry zaradí medzi jej študentov. |www.vydavatelstvoeurostav.sk


V spolupráci s: Fakulta architektúry STU a DAAD
Umeleckú časť projektu finančne podporil: Fond na podporu umenia
Partneri: Bratislava – hlavné mesto SR | Excelent | Jameson Irish Whiskey | Fedrigoni Slovensko
Mediálni partneri: Bigmedia.sk | Denník N | .týždeň | Radio_FM | Bratislavské noviny | REFRESHER | CITYLIFE.SK | Zoznam.sk
Predpredaj: PREDPREDAJ.SK

Nad formátom Urban Marekt v roku 2019 prebral záštitu pán primátor Matúš Vallo má rád Bratislavu.