02. 05. 2014

VJ Denzel

Vizuálny umelec Denzel je umelec s výrazným rukopisom. V sobotný večer sa postará o pestrú videoprojekciu.