03. 08. 2019

WTF is contemporary Slovak poetry?

Kto dnes číta poéziu? A o čom vôbec dnešná poézia môže byť? Hoci sa to možno nezdá, tento žáner na Slovensku zažíva nový zlatý vek. 

Súčasní básnici a poetky sú drzí, otvorení, nekonvenční a vo svojich knihách presne pomenúvajú problémy a javy, ktoré trápia každého z nás. Príďte sa o tom presvedčiť na čítanie troch výrazných mien súčasnej slovenskej poézie – Mirky Ábelovej, Michala Talla a Michala Baláža.“


WTF is contemporary Slovak poetry?
Hostia: Mirka Ábelová | Michal Tallo | Michal Baláž
Organizuje: literarnyklub.sk
Deň | Čas: Sobota (10.8.) | 09:30
Miesto: Rádio_FM Urban Market Hangárna Grape Festivale


Mirka Ábelová 
Mirka Ábelová je slovenská poetka, rozhlasová redaktorka, občasná textárka, herečka, prekladateľka. Debutovala v kolektívnej zbierke Sólo pre 9 hlasov (2001), v tom istom roku je vyšla vlastná zbierka básní Striptíz. O rok neskôr zvíťazila pod pseudonymom Pán A v literárnej súťaži Básne 2012 s cyklom Niečo originálne. V roku 2014 vyšla jej zbierka Na!, v roku 2016 vyšli Básničky pre domáce paničky, v roku 2018 potom zbierka Večný pocit nedele. V Rádiu_FM moderuje poetickú reláciu Nedeľná chvíľka poézie_FM. Preložila zbierky básní kanadskej poetky s indickými koreňmi Ripu kaur (Mlieko a med, Slnko a jeho kvety). Autorsky sa podpísala pod väčšinu textov českého hudobníka Davida Kollera (album ČeskosLOVEnsko), s ktorým v roku 2016 vyhrala Cenu Anděl za album roka. 

Michal Tallo 
Michal Tallo (1993) organizačne pracoval na niekoľkých filmových a literárnych festivaloch, je redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, programovým dramaturgom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom súťaže Básne SK/CZ. Knižne debutoval zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), v roku 2018 mu vyšla druhá básnická kniha Δ. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov a publikované v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad zbierky Antimita vyšiel koncom roka 2018 vo vydavateľstve Krok. Básne, prózu, kritiky a texty o filmoch či knihách pravidelne publikuje v časopisoch a v rozhlase doma aj v zahraničí (Vlna, Glosolália, Vertigo, Kapitál, Tvar, A2, Listy a i.). 

Michal Baláž
Michal Baláž (1986, Humenné) vyštudoval filmovú a televíznu scenáristiku, dramaturgiu a hranú réžiu na FTF VŠMU v Bratislave, knižne debutoval zbierkou básní Ø (2016, EMSA), ako filmový scenárista a režisér debutoval televíznym hraným dokumentom True Štúr (2015, RTVS) a ako dramatik hrou Domov (2018, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove). V novembri 2018 vychádza jeho druhá kniha krátkych próz a dramatických miniatúr Orgány & Drámy (2018, AMMA) a v prvej polovici roka 2019 bude mať premiéru celovečerný film Cesta do nemožna, ku ktorému napísal scenár. Venuje sa aj písaniu hudobných textov, naposledy sa textársky podieľal na konceptuálnom albume Potrubis (Komajota, 2018).


Medzi hlavné aktivity literarnyklub.sk patrí: Literárny stan Pohoda, Literárne kluby nielen v KC Dunaj, ale aj v kultúrnych centrách na celom Slovensku. OZ je takisto spoluorganizátorom literárnych súťaží Poviedka, hlavným organizátorom medzinárodnej súťaže Básne a BRaKu – Bratislavského knižného festivalu. Spolupracuje s Literárnym informačným centrom, Slovenskými inštitútmi v zahraničí, s katedrami slovakistiky v celej Európe a s radou rešpektovaných literárnych a vzdelávacích inštitúcií, univerzít a knižníc.